Starosti dnešní doby

Dřívější totalitní režim byl schopen bezskrupulózně nechat člověka dřít do úmoru třeba až do jeho smrti. Zaměstnanců bylo stále málo, práce moc a tak se hodil i odborník a fachman penzijního věku, který makal přes limit, nebo ještě navíc k penzi jako takzvaný „prdůch“. Dnes je naštěstí již doba jiná. Ze zaměstnanců se jen málokdo zdrží v práci až do doby nároku na penzi. Starší lidé jsou, zejména v dělnických profesích, jsou po padesátce považováni již za málo výkonné a tak se jich firmy zbavují nejčastěji ještě před tím, než těmto lidem vznikne nárok na odchod do důchodu.

Řešte důležité

Proto se doporučuje neřešit zbytečně penzi v době, kdy vám akutně hrozí nezaměstnanost. Nejprve se musíte k datu odchodu do penze vůbec dopracovat! Ale po pár letech bez práce a na sociálních dívkách si nakonec s úlevou zažádáte o starobní penzi a budete rádi, že podle mladých neoliberálů už nejste „nemakačenko a příživka, socka“, ale jen ta přísavka, co cucá prostředky z jejich bohatství.